Sunday, January 11, 2009

Beranda » Cara Membuat Kandang Kambing Etawa

Cara Membuat Kandang Kambing Etawa

Cara Membuat Kandang Kambing Etawa - Salah satu Hal yang terpenting sebelum memulai beternak kambing etawa adalah membuat desain kandang kambing etawa yang baik dan benar. desain Kandang yang baik berfungsi memudahkan peternak dalam pemeliharaan ternak, pemberian pakan dan mengontrol kesehatan kambing etawa.

Kambing etawa seperti pada kambing pada umumnya bukanlah hewan yang pandai merumput (grazing) yang dapat dilepas bebas ke alam. Keberadaan kandang mutlak untuk mengontrol kambing etawa. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat desain kandang kambing etawa:

1. Ada baiknya Lokasi kandang hendaknya terletak dekat dengan sumber pakan hijauan. Salah satu kunci sukses dalam beternak kambing etawa adalah menekan biaya pakan. Letak yang dekat dengan sumber pakan hijauan akan memudahkan dalam pemenuhan pakan hijauan yang sangat penting bagi pertumbuhan kambing etawa.

2. Sangat disarankan kandang terletak di tempat yang tidak terlalu ramai sehingga kambing etawa dapat hidup tenang.

3. Penjagaan dan pengaturan kambing etawa tiap hari sangat penting untuk menjaga dari gangguan atau hal-hal lain yang tidak terduga. Lokasi kandang sebaiknya tidak jauh dari rumah pemilik atau anak kandang untuk mempermudah pengawasan ini.

4. Baiknya Desain Kandang sebaiknya didirikan di tanah yang padat, kering dan tidak becek waktu hujan, selalu mendapat sinar matahari dan bersih. Tempat terbuka yang agak jauh dari pepohonan besar memungkinkan kandang selalu mendapatkan sinar matahari tiap hari. Pemberian pepohonan di sekitar kandang sangat baik untuk menahan terpaan angin. (sumber)